Close

Hizmetler

Prime Development; şehir, ziyaretçiler ve yatırımcılar arasında bir köprü olmayı hedefler. Yatırımlarınız için ideal bir ortak olan Prime Development, açılış öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde; ticari gayrimenkul alanında finansal danışmanlık, proje geliştirme, pazarlama, kiralama, hukuk ve alışveriş merkezi yönetimi alanlarında sunduğu hizmetleri tek elden sağlar, konularında deneyimli uzman bir ekip ile çalışır.

KONSEPT & İŞ GELİŞTİRME HİZMETİ

Prime Development, yatırımcı ortaklarıyla uzun yıllar içerisinde karşılıklı güvenle oluşturduğu ilişkiler ve global trendleri analiz etmekteki hızı sayesinde, yeni pazarlara açılmak isteyen yatırımcılarla gayrimenkul konsept geliştirme ve hazırlık süreçlerinin tüm aşamalarında ideal bir ortak olarak hareket eder.

Prime Development, ihtiyaç duyulan ortamları planlamak için modern yaşam alanları oluşturma prensibini benimser. Her bir lokasyonun ihtiyaçlarına özel entegre bir yönetim yaklaşımı geliştirir. Gayrimenkulün başarı odaklı yönetiminin yanı sıra bu yaklaşım; özel planlama ve tüm uygulama aşamalarının takibini içerir. Mevcut yerel doku ile mükemmel bir uyum içinde ticari binalar geliştiren Prime Development, yenilikçi ve özgün mimari planlamalarıyla birlikte, fonksiyonelliği garanti eder. Alışveriş merkezi konusunda uzmanlaşmış profesyonel inşaat ekibi, birlikte çalıştığı uluslararası kalite kriterlerine göre seçilmiş Türkiye’nin lider inşaat şirketleri ve inşaat yönetimi becerisiyle inşa ettiği alışveriş merkezlerinin mümkün olan en kısa sürede ortaya çıkmasını garanti eder.

MİMARİ PLANLAMA & İNŞAAT YÖNETİMi ve AÇILIŞ ÖNCESİ HİZMETLER

Prime Development’ın, alışveriş merkezleri ve perakende sektörüne yönelik çalışan mimar, mühendis ve proje geliştiricilerden oluşan genel planlama ekibi, projenin ilk aşamasında devreye girerek alışveriş merkezi yapısının mevcut arazide en uygun şekilde yer almasını sağlar. Bulunduğu kentin tüm mimari ve kültürel dokusunu inceleyerek mevcut yerel mimari doku ile mükemmel bir uyum içinde ticari binalar geliştiren mimari ekip, yenilikçi ve özgün mimari planlamalarıyla birlikte fonksiyonelliği garanti eder.

Proje bütçesine uygun olarak yapı tasarımında kullanılan malzeme, sistem ve ekipman kalitesini en üst seviyede tutarak sürdürülebilir bir alışveriş merkezi yapısı için gereken tüm detayları göz önünde bulundurur ve tasarım süreçlerini tamamlar. Alışveriş merkezi konusunda uzmanlaşmış profesyonel inşaat ekibi; inşaatların teknik alt yapı planlamasına yön verip, inşaat ihale yönetim süreçlerinden başlayarak inşaatın yapım, yönetim, gözetim, genel organizasyon ve koordinasyonunu yapar.

Alışveriş merkezlerinin zamanında açılması için titizlikle çalışan konularında uzman ekipler, açılış döneminde mağaza teslimlerinin gerçekleştirilmesini sağlar. İnşaat ekibi, inşaat süreçlerinin zamanında, şartnameye ve kontrata uygun tamamlanmasına rehberlik eder. Açılışının ardından, alışveriş merkezinin sürdürülebilirliğini sağlamak adına; hem kiracı, hem de ziyaretçiler nezdinde temiz, güvenli, konforlu ve ekonomik bir ortam sunmakla yükümlüdür.

KİRALAMA & YENİDEN KİRALAMA

Prime Development, kiralama alanında uzman ekipleri ile açılış öncesinde tasarlanan konsept doğrultusunda ve bulunduğu bölgenin verileri ışığında, mağaza karmasını hazırlar. Perakende sektöründeki trendleri yakından takip ederek, hem yatırımcının hem de kiracının çıkarlarını gözeten bir yaklaşımla çalışır. Yatırımcı ve kiracılara karşı sorumluluk sahibi bir anlayışla, dengeli bir ilişki kurar. Faaliyetlerini sürdüren alışveriş merkezlerinde, yatırımcı gelirini maksimize etmeye yönelik re-leasing hizmeti sunar.

AVM YÖNETİMİ

Prime Development, geliştirip tamamladığı ya da farklı yatırımcılara ait alışveriş merkezlerinin açılış sonrası yönetimini üstlenir. Prime Development, uzun yıllar çekim merkezi olacak başarılı projeler için deneyimli ve güvenilir bir ortaklık teklif eder. Açılış tarihinden önce proje alanında bulunan Prime Development ekibi, uzun vadeli, çok amaçlı ve geleceğe dönük bir kalite sağlamak için temel adımları atar. Bütün faaliyetlerinin merkezinde müşteri ve perakendeciler vardır. Dünya çapında edindiği deneyim sayesinde, alışveriş edimini kentsel ve bölgesel gelişime ivme veren bir olguya dönüştürür. Mimari yönetim ve kiracı yelpazesinde sunduğu kaliteli yaklaşım ile kentsel yaşama uygun fırsatlar yaratır. Prime Development yenilikçidir ve bununla gurur duyar. Yönetimini üstlendiği projelerin pazarlama çalışmaları kapsamında özel gereksinimlere cevap verecek çözümler tasarlar, proje geliştirme ve hizmet sürecinin tüm aşamalarını üstlenir.

Prime Development’ın alışveriş merkezleri, tüm dikkatlerin toplandığı birer sahne gibidir: Ortaklarının, çalışanlarının ve ziyaretçilerinin hep birlikte paylaştıkları keyifli bir sahne...

VARLIK YÖNETİMİ

Prime Development’un varlık yönetimi ve proje denetimi konusunda donanımalı kadrosu, kiracı ilişkileri, pazarlama, maliyet optimizasyonu, finansal ve teknik mühendislik yönetimi gibi varlığa özgü çözümler sunar.

Projenin optimizasyonu için farklı yaklaşımlarla, problem çözmek ve doğru çözümleri bulmaya yönelik çalışmalar sürdüren PD ekibi, söz konusu projelerin performansını günlük olarak takip ederek, iş ortaklarına proaktif satın alma ve satış desteği sağlar. Sürdürülebilir büyüme ve varlık değerini artırmaya yönelik varlıkları (yeniden) pozisyonlama için aktif bir yaklaşım benimser.

FİNANS & HUKUK DANIŞMANLIĞI

Prime Development’ın ulusal ve uluslararası çapta finans deneyimine sahip ekibi, gayrimenkul projelerin finansmanı için, projenin fizibilite aşamasından itibaren, nakit akış projeksiyonlarına en uygun dış kaynaklı finansman kullanımı yapısının belirlenmesi ve bu hedef doğrultusunda asgari teminat yapısıyla proje finansmanının temin edilmesi yönünde hizmet sunmaktadır.

Finansal ekip tarafından gerçekleştirilen hizmetler, karşılama oranları ve diğer dönemsel finansal taahhütlerin gerçekleştirilmesi ve raporlanması, projenin çıkarları doğrultusunda yeniden yapılandırma çalışmalarının yürütülmesi, faturalama ve tahsilat süreçlerinin takibi çalışmalarını kapsamaktadır.

Prime Development’ın deneyimli hukuk danışmanları , kira sözleşmeleri konusunda hukuksal danışmanlık hizmeti vermekte olup, Alışveriş merkezine özel kira kontratı geliştirilmesi ve yasal takip ve hukuki işlemlere yönelik kararların verilmesi konusundaki süreçlerini başarıyla yürütmektedir.